ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/10/4 | 

دانشجویان گرامی:
ارزیابی دروس از طریق وب از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ اجرا می‌گردد. دفتر نظارت و ارزیابی توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید.
- دقت در پاسخگویی به سئوالات، مشارکت همه جانبه و ارائه پیشنهادات سازنده در بهبود کیفیت آموزش و امر تدریس دانشگاه بسیار مؤثر می باشد.
- نظرات شما بدون ثبت اطلاعات فردی ذخیره و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
- خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزیابی نمایید.
تذکر: ارزیابی کلیه دروس ثبت نامی برای تمامی دانشجویان الزامی می‌باشد و در صورت عدم انجام، مشاهده کارنامه در پورتال آموزشی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اداره امور هیأت علمی دانشگاه