بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 34 | تعداد کل بازدید های مطالب: 93,572 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

img_yw_news
دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱۴۰۱/۱۰/۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

img_yw_news
یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱۴۰۱/۱۰/۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

img_yw_news
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ -

ارزیابی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰

img_yw_news
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰  

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

img_yw_news
چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ تا ۱۴۰۰/۴/۴

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ تا ۱۴۰۰/۴/۴

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۹۹/۱۰/۸ تا ۹۹/۱۰/۱۹

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۹۹/۱۰/۸ تا ۹۹/۱۰/۱۹

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۹/۳/۳۱ تا ۹۹/۴/۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۹۹-۹۸

ارزیابی دروس نیمسال اول ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۸/۱۰/۹ تا ۹۸/۱۰/۲۰

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ -

دبیران کمیته منتخب

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ -

اعضای کمیسیون تخصصی

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ -

اعضای هیئت ممیزه

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ -

معرفی کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ -

تبریک به همکاران

img_yw_news
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ -

دبیران کمیته منتخب

img_yw_news
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ -

اعضای کمیسیون تخصصی

img_yw_news
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ -

اعضای هیات ممیزه

img_yw_news
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ -

شرح وظایف اداره

img_yw_news
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۹/۳/۳۱ تا ۹۹/۴/۱۳

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1