اداره امور هیات علمی- شرح وظایف اداره
شرح وظایف اداره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
اداره امور هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شامل دو بخش می­باشد:
           - بخش نظارت، ارزیابی و برنامه­ ریزی آموزشی
- بخش ارتقاء اعضای هیات علمی
 
بخش نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی

بخش نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی اداره امور هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) از سال ۱۳۷۳ به منظور ارزیابی، نظارت و ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی آغاز به کار نموده است. اهم فعالیت­های این بخش به شرح زیر است.

فعالیت های مربوط به بخش نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی
 1. نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آموزشی و قوانین مربوطه
 2. ارزیابی درس و استاد بصورت ترمی بر اساس نظرسنجی از دانشجویان
 3. بررسی نظرات تشریحی دانشجویان در خصوص دروس و اساتید
 4. ارزیابی دیدگاههای دانش آموختگان
 5. تهیه گزارش عملکرد اعضاء هیات علمی برای نهادهای تصمیم گیرنده در دانشگاه
 6. برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضاء هیات علمی جدید در دانشگاه
 7. برگزاری کارگاههای آموزشی تدریسیاران
 8. بازنگری و اصلاح ساختار و برنامه های آموزشی دانشگاه
بخش ارتقاء اعضای هیات علمی

  مسئولیت اجرای فرآیند­ ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۷ به اداره امور هیأت علمی دانشگاه محول گردید که اهم فعالیت­های این بخش به شرح زیر است.
 
فعالیت های مربوط به بخش ارتقاء اعضای هیات علمی
 1. رسیدگی و بررسی پرونده­های اعضای هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه
 2. بررسی احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی قبل از شروع همکاری با دانشگاه
 3. تشکیل کمیسیون­های تخصصی هیأت ممیزه
 4. برگزاری جلسات هیأت ممیزه دانشگاه
 5. اصلاح و بهبود رویه های موجود در زمینه ارتقاء
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://aut.ac.ir/find-28.3157.3995.fa.html
برگشت به اصل مطلب