اداره امور هیات علمی- اطلاعیه ها
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 دانشجویان گرامی:
ارزیابی دروس از طریق وب از تاریخ ۹۹/۳/۳۱ تا ۱۳/۴/۹۹ اجرا می­گردد. دفتر نظارت و ارزیابی توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید.

- با توجه به شرایط خاص این نیمسال، ارزیابی دانشجویی به صورت اختیاری است. لکن پاسخگویی صحیح و دقیق شما به سئوالات و ارائه پیشنهادهای سازنده قطعاً در بهبود کیفیت آموزش و تدریس دانشگاه بسیار مؤثر خواهد بود.

- نظرات شما بدون ثبت اطلاعات فردی ذخیره و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 - خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزیابی نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=28.3116.4047.fa
برگشت به اصل مطلب