اداره امور هیات علمی- بخش نظارت و ارزیابی
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 


دانشجویان گرامی:
ارزیابی دروس از طریق وب از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰ اجرا می‌گردد. دفتر نظارت و ارزیابی توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید.
- دقت در پاسخگویی به سئوالات، مشارکت همه جانبه و ارائه پیشنهادات سازنده در بهبود کیفیت آموزش و امر تدریس دانشگاه بسیار مؤثر می باشد.
- نظرات شما بدون ثبت اطلاعات فردی ذخیره و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
- خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزیابی نمایید.
تذکر: ارزیابی کلیه دروس ثبت نامی برای تمامی دانشجویان الزامی می‌باشد و در صورت عدم انجام، مشاهده کارنامه در پورتال آموزشی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از همکاری شما متشکریم
اداره امور هیأت علمی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://aut.ac.ir/find-28.3276.11686.fa.html
برگشت به اصل مطلب